Registrace nového uživatele

Tento webový formulář slouží k registraci účastníků stáží projektu E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika internetové komunikace.
Stáže jsou určeny výhradně pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlašovací údaje

Zadejte přihlašovací údaje, pod kterými se budete přihlašovat do systému stáží. Doporučujeme použít stejné údaje, jaké používate pro vstup do STAGu.

Uživatelské jméno *
Heslo *

Osobní údaje účastníka stáže

Vyplňte pečlivě všechny níže uvedené osobní údaje. Jsou nutné pro evidenci vašich stáží a rovněž slouží k vystavení smlouvy, na základě které budou uhrazeny vaše náklady (cestovné/ubytování).

Jméno *
Příjmení *
Akademický či vědecký titul
Číslo ve STAGu (např. D12345) *
Kontaktní e-mail *
Telefon
Datum narození)
Trvalé bydliště - ulice+číslo
Trvalé bydliště - město
Trvalé bydliště - PSČ
Datum registrace (nevyplňujte)

* Povinné položky


Poskytnutím osobních údajů projektu E-SYNERGIE Centra PRVoK dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Projekt E-SYNERGIE se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.